1-6 trong 8 Kết quả

Bộ lưu điện UPS HT11 Series Tower Online 1-3kVA (220V/230V/240V) tích hợp ắc quy

Bộ lưu điện HT11..S (đã tích hợp ắc quy) công suất 1 – 3kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing). Với hệ số công suất đầu vào và đầu ra cao, tần số đầu ra tự điều chỉnh và quản lý mạng, HT11..S công suất 1 – 3kVA là sự lựa chọn hoàn hảo cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.

HT1101S, HT1102S, HT1103S

Xem chi tiết

Bộ lưu điện UPS HT11 Series Tower Online 6-20kVA (220V/230V/240V) chưa tích hợp ắc quy

Bộ lưu điện HT11..XL (chưa tích hợp ắc quy) công suất 6 – 20kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), cho phép người dùng cấu hình ắc quy ngoài theo mong muốn. Đây là bộ lưu điện 1 pha được tích hợp công nghệ IGBT 3 bậc tiên tiến, mang lại hiệu suất cao lên đến 95%. Với thiết kế nhỏ gọn, hệ số công suất cao, HT11..XL công suất 6 – 20kVA là bộ cấp nguồn liên tục, lý tưởng cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.

HT1106XL, HT1110XL, HT1115XL, HT1120XL

Xem chi tiết

Bộ lưu điện UPS HT11 Series Tower Online 1-3kVA (220V/230V/240V) chưa tích hợp ắc quy

Bộ lưu điện HT11..L (chưa tích hợp ắc quy) công suất 1 – 3kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), cho phép người dùng cấu hình ắc quy ngoài theo mong muốn. Với hệ số công suất đầu vào và đầu ra cao, tần số đầu ra tự điều chỉnh và quản lý mạng, HT11..L công suất 1 – 3kVA là bộ cấp nguồn liên tục, lý tưởng cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.

HT1101L, HT1102L, HT1103L

Xem chi tiết

Bộ lưu điện UPS HT11 Series Tower Online 6-10kVA (220V/230V/240V) tích hợp ắc quy

Bộ lưu điện HT11..XS (đã tích hợp pin) công suất 6 – 20kVA của thương hiệu INVT, là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing). Đây là bộ lưu điện 1 pha tích hợp công nghệ IGBT 3 bậc tiên tiến, mang lại hiệu suất cao lên đến 95%. Với thiết kế nhỏ gọn và hệ số công suất cao, HT11..XS công suất 6 – 20kVA là bộ cấp nguồn liên tục, lý tưởng cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.

HT1106XS, HT1110XS

Xem chi tiết

Bộ lưu điện UPS HR11 Series Rack Online 1-3KVA (220V/230V/240V) tích hợp ắc quy

Bộ lưu điện HR11..S (đã tích hợp ắc quy) công suất 1 – 3kVA là dòng rack UPS chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing). HR11..S công suất 1 – 3kVA được tích hợp công nghệ IGBT 3 bậc tiên tiến, mang lại hiệu suất cao 87 – 91%. Với thiết kế nhỏ gọn, cao khoảng 2U và hệ số công suất cao, HR11..S công suất 1 – 3kVA là bộ cấp nguồn liên tục, lý tưởng cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.

HR1101S, HR1102S, HR1103S

Xem chi tiết

Bộ lưu điện UPS HR11 Series Rack Online 1-3KVA (220V/230V/240V) chưa tích hợp ắc quy

Bộ lưu điện HR11..L (chưa tích hợp ắc quy) công suất 1 – 3kVA của thương hiệu INVT là dòng rack UPS chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), cho phép người dùng cấu hành ắc quy ngoài theo mong muốn. Dòng sản phẩm HR11..L công suất 1 – 3kVA tích hợp công nghệ IGBT 3 bậc tiên tiến, mang lại hiệu suất cao 87 – 91%. Với thiết kế nhỏ gọn, cao khoảng 2U và hệ số công suất cao, HR11..L công suất 1 – 3kVA là bộ cấp nguồn liên tục, lý tưởng cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm.

HR1101L, HR1102L, HR1103L

Xem chi tiết