Tianjin Jinnan – Town Bank Building Project

Tianjin Jinnan – Town Bank Building Project

Xi’an Chanba Real Estate Center Project

Xi’an Chanba Real Estate Center Project

Guiyang Huaguang Road Information Room Project

Guiyang Huaguang Road Information Room Project

China Unicom Sanjiangyuan National Data Center Project

China Unicom Sanjiangyuan National Data Center Project

MTS – Parallel system data center Project

MTS – Parallel system data center Project

The Special Region NO.4 ESS Project

The Special Region NO.4 ESS Project