Dự án The Special Region NO.4 ESS

Thông Tin Dự Án

Model Giải pháp UPS cho Data Center ITalent
Công suất RM500/50X, RM120/20
Khu vực Myanmar
Thời gian 05/2020