Dự án MTS – Parallel system Data center

Thông Tin Dự Án

Model Parallel system HT33120X, 60 kVA module,2 pcs
Công suất 120KVA
Khu vực Moscow, Russia
Thời gian 2017