Dự án Kirov ical and scientific biological research Agency

Thông Tin Dự Án

Model HT33120X, 120 kVA
Công suất 120KVA
Khu vực Russia
Thời gian 2018